Suy nghĩ vẩn vơ…

Những lúc một mình, lại ko có việc gì làm, chính là những lúc hay suy nghĩ vẩn vơ nhất. Mà từ khoảng nửa năm nay, mình lại có nhiều lúc như thế. Tiền – có nhiều rõ ràng là tốt. Nhưng sức mình chỉ kiếm được vậy, muốn cố cũng chả được. Thôi thì…

Books I read

Note the books I read and try to read as many as possible.